Статьи на балкарском языке

Чертлеуюк

Чертлеуюк ашаргъа бек татыулуду. Анда адамны чархына керекли аш-азыкъ продуктлада болуучу элементлени хазна къалмай барысы да тюбейдиле.

Хорламны солдатлары

Урушда – жигитле, урунууда - жигерле

Страницы

Подписка на RSS - Статьи на балкарском языке